O NAS

Sami o sobie

Plan rozpoczęcia działalności usługowej w zakresie usług sprzątających powstał w głowie założyciela – Jakuba Kiljańskiego – dwa lata temu, gdy miał styczność z obsługą apartamentów i obiektów objętych krótkotrwałym wynajmem.  W tamtym okresie zauważył braki w odpowiednio wykwalifikowanej kadrze sprzątającej, nieprzygotowanej do pracy pod presją czasu. Zaczął zastanawiać się jak ten problem rozwiązać. Dzięki tym oraz wcześniejszym doświadczeniom w branży turystycznej ma sporo innowacyjnych pomysłów, aby wypełnić nisze w rynku usług sprzątających. Dodatkowe poprzez studia na kierunku informatyka i ekonometria nabył wiedzę, która pozwoliły mu pozyskać wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania. Informacje te chce przełożyć na praktykę w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wsparciem merytorycznym dla założyciela jest jego życiowa partnerka – Katarzyna Maciąg – studentka ostatniego roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajmowała się ona pomocą partnerowi przez dwa lata jego pracy w branży turystycznej. A ponadto, jako kobieta wie, na co zwracać uwagę podczas wykonywania czynności sprzątających. W firmie będzie odpowiadała za jakość świadczonych usług oraz szkolenie pracowników.

Samo przedsięwzięcie firmy usługowej Dust Busters oparte jest głównie o kapitał ludzki, utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz obszerne działania marketingowe. Jedną z nielicznych innowacji prowadzonych w firmie jest unikalny system zatrudniania pracowników. Firma stawia spojrzenie nie tylko na klienta, ale również na pracownika dając bogate systemy motywacyjne i wynagrodzenia.

Sam rynek usług sprzątających posiada barierę wejścia, jaką jest posiadanie „szczotki i mopa”, natomiast rynek profesjonalnych usług sprzątających posiada dość wysokie bariery wejścia jakimi są zakup drogiego sprzętu specjalistycznego oraz całe zaplecze biznesowe w biurze. Rynek ten jest bardzo obszerny, a obecnie wykonywana na nim jakość usług jest niska. Zapełniając tą niszę rynkową firma Dust Busters posiada perspektywy na rozwój oraz ma możliwości osiągania wysokich zysków ekonomicznych. 

Charakterystyka firmy

Nazwa firmy: Dust Busters, Jakub Kiljański

Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia działalności: 01.06.2018

Rodzaj działalności: Firma usługowa
Zakres działalności według PKD:

PKD 81.10 – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem czystości

Misja firmy

Wykorzystując najlepszy sprzęt, wiedzę i własne doświadczenie dostarczamy profesjonalne usługi sprzątające. Dzięki ciągłemu samodoskonaleniu, współpracy B2B ciągle podwyższamy standardy oferowanych usług przy zachowaniu stałej ceny usług. Słuchamy dokładnie każdego klienta i dobieramy rozwiązanie skrojone na miarę dając coś więcej, niż konkurencja – swoją pasję. Wpływamy na doskonalenie jakości usług na lokalnych rynkach. Elastyczność, kreatywność i dialog to Nasze główne wartości, którymi kierujemy się w biznesie.

Cele firmy
Cele długoterminowe:

1.      Bycie jednym z liczących się graczy na rynku lokalnym;

2.      Stworzenie rozpoznawalnej marki;

3.      Ekspansja nowych rynków;

4.      Tworzenie wartości dodanej do lokalnych rynków;

5.      Zysk ekonomiczny i finansowy;

6.      Ciągły rozwój i doskonalenie.

Cele średnioterminowe:

1.      Dbanie o najwyższą jakość oferowanych usług;

2.      Rozpowszechnianie rozpoznawalności marki;

3.      Tworzenie nowych miejsc pracy;

4.      Pozyskiwanie klientów komercyjnych;

5.      Utworzenie aliansów strategicznych B2B;

6.      Rozszerzanie oferty konsumenckiej.

Cele krótkoterminowe:

1.      Pozyskiwanie zleceń;

2.      Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami;

3.      Utrzymanie wysokiej jakości usług;

4.      Doskonalenie wewnątrz organizacyjne.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Firma sprzątająca Dust Busters będzie oferowała usługi opierające się na dwóch głównych pakietach: podstawowym oraz premium, przy których wycena odbywa się na podstawie metrażu pomieszczenia sprzątanego. Szczegółowy opis pakietów znajduje się w załącznikach nr 4 i 5 do biznesplanu. Dodatkowo do wyjątkowo zabrudzonych pomieszczeń (po imprezach okolicznościowych, przeprowadzkach, remontach itd.) firma Dust Busters przewiduje usługę sprzątającą „Armagedon”, która obejmuje kompleksowe sprzątanie danego obiektu z użyciem wszelkich dostępnych środków. Usługa oparta jest o indywidualną wycenę. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 6 do biznesplanu. Uniwersalną opcją, którą można dołączyć do każdego pakietu jest „Pogotowie sprzątające”. Cechuje się ona natychmiastowym przyjęciem zlecenia i wykonania usługi w trybie niezwłocznym. Szczegóły znajdują się w załączniku nr 7.

Następną kategorią oferowanych usług są usługi specjalistyczne, do których zalicza się; mycie okien, fug, sprzętów RTV AGD, kabin prysznicowych, bibelotów, pranie kanap, dywanów oraz samochodów, a także kompleksowe czyszczenie powierzchni płaskich frotownicą. Usługi te mogą zostać dowolnie dołączone do każdego pakietu lub potraktowane jako osobne zamówienie. Szczegóły dotyczące usług specjalistycznych w załączniku nr 8.

Do świadczonych usług firma Dust Busters wykorzystywać będzie profesjonalny sprzęt oraz środki czystości.

Docierając do klienta firma Dust Busters korzystać będzie ze spersonalizowanej strony internetowej, samochodu transportowego z reklamą wizualną oraz strategii marketingowej. Klient zamawiając usługi firmy Dust Busters może być przekonany o jakości wysoko świadczonych usług, rzetelności i terminowości. Przedsiębiorstwo wysoko cenić sobie będzie opinie klientów, a także dokładać wszelkich starań do utworzenia pozytywnego wizerunku marki.

Grupą docelową dla świadczonych usług są zarówno klienci indywidualni  i komercyjni.