1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: www.dustbusters.pl jest Dust Busters Jakub Kiljański z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 5 lok. 24, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 8741786877, REGON 380348651 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej  www.dustbusters.pl  zwanej dalej „Stroną internetową”.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.

4. Strona ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz umożliwia dokonywanie zakupów.

5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.